Hållbarhet

Vi strävar efter att ha en hållbarhetskärna i det vi gör. Hårt arbete ska vara väl balanserat med naturen, människorna och ekonomin. Det är viktigt att ha hållbarhet som en av tyngdpunkterna vid kommunikation med kunder, inredare och leverantörer. Vi vill inte enbart inspirera till ett trevligt hem utan också till att få ett hållbart hem. Vi strävar efter att ge kunskap om hur människors inredning kan användas under en längre tid. Genom detta krävs att de leverantörer vi väljer att binda avtal med, även har ett hållbarhetsarbete som går i linje med oss. Leverantören vi väljer bör vara transparenta med sitt hållbarhetsarbete, ha uppförandekoder som reglerar deras underleverantörer, vara medvetna om sin miljöpåverkan eller aktivt jobba för att bli det.Vi har ett ansvar att veta vilken miljöpåverkan vi som företag har och vi anser att det är förutsättningen för att kunna driva ett företag i långsiktigt. Vi strävar hela tiden för att kunna ha en hållbarare affärsmodell och inser att det är en resa som kräver sitt arbete. Översiktligt just nu jobbar vi för att:

• Utbilda anställda inom ämnet och dess risker, även våra konsulter.
• Involvera alla anställda i att ta ansvar för att motverka påverkan på klimatet.
• Mål som sätts upp har klimatpåverkan i beräkning.
• Hemset ska i den mån som går medverka på hållbarhetsinitiativ för att dels kunna påverka men också lära sig av andra aktörer.
• Våra utvecklare skapar verktyg som underlättar och hjälper till på vägen mot mindre klimatpåverkan.
• Inspirera våra kunder genom content där klimatfokus ligger som en av grundpelarna.
• Ta initiativ som hjälper kunden att förlänga användningen av produkter i sina hem.