Allmänna villkor

Allmänt

Vi som tillhandahåller sajten www.hemset.se Hemset AB, org. nr 559089-0736. Med benämningarna "vi, våra, vårt och oss" nedan avses Hemsets. För att kunna registrera ett användarkonto hos oss, lägga en beställning eller för att kunna köpa produkt(er) genom vår sajt måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, tecknande av försäkring genom oss, ansökan om kredit, registrering av användarkonto hos oss, beställning av vår katalogprenumeration, användande av några av våra tjänster på vår sajt och/eller användande av någon av våra mobiltelefonapplikationer godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna villkor och intygar därmed att de uppgifter som du lämnar om dig själv är riktiga.Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna villkor och de eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de justerade villkoren har gjorts tillgängliga på vår sajt.

Företagsinformation

Telefon: 010-3440073
Öppna telefontider: Måndag till fredag: 8.00 - 20.00, lördag: 9.00 - 17.00, söndag: 9.00 - 20.00
Adress: Hemset AB c/o Hetch AB, Redaregatan 48, 252 36 Helsingborg
Organisationsnummer: 559089-0736
E-postadress: info@hemset.se

Priser och avgifter

Priserna för produkterna kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I alla priser ingår moms om 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Betalsätt

Vi använder oss av Klarna där både faktura och kortbetalning är möjligt.

Faktura

Klarnas faktura skickas direkt till den mejladress du angav vid köptillfället. Du kan också enkelt se och hantera dina fakturor genom att logga in på www.klarna.se eller i Klarnas app.

Support och tillgänglighet

Vi besvarar frågor via e-post inom 24 timmar från det att vi mottagit aktuell förfrågan. Tidsgarantin gäller dock endast förfrågningar som avser faktiska köp och beställningar samt under vardagar. I de fall vi inte lever upp till tidsgarantin ser vi till att inom 24 timmar meddela kund om fördröjningen och orsaken till denna.

Nyhetsbrevsprenumeration

Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment påbörjar du automatiskt en prenumeration av vårt nyhetsbrev. Skulle nyhetsbrevet utebli ber vi dig kontakta oss på ovan angivna sätt. Du kan närsomhelst säga upp prenumerationen av Hemsets nyhetsbrev.

Övrigt

Skicka inga förskott

Vi ansvarar inte för pengar, checkar och frimärken som skickas i brev.

Bedrägeri

Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår sajt.

Force majeure

Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Allmänna villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.